Get Adobe Flash player
Home Poruchy zraku

Funkcia oka


Pokiaľ oko nemá žiadnu chybu videnia, vytvára sa obraz vzdialených alebo blízkych objektov na sietnici. Šošovka sa zakrivuje alebo splošťuje v závislosti na vzdialenosti tak, aby bol vytvorený obraz jasný a ostrý. Pokiaľ je obraz vytvorený na sietnici neostrý, znamená to, že oko má chybu videnia.

 

Informačné video o ľudskom zraku a optike

 

Medzi najčastejšie poruchy očí patrí krátkozrakosť a ďalekozrakosť.

 

Krátkozrakosť / Myopia

Pri tejto poruche oka sa ostrý obraz zobrazí pred sietnicou, na sietnici tým pádom vzniká obraz neostrý. Ľudia majúci myopiu vidia zle do diaľky, ale dobre do blízka. Vzdialenosť, na ktorú myop vidí ostro je tým kratšia, čím je jeho zraková chyba vyššia.

charakteristické príznaky : žmúrenie očí pri pohľade do diaľky a za šera

korekcia : na korekciu krátkozrakosti sa používajú mínusové okul. šošovky - rozptylky


Ďalekozrakosť / Hypermetropia

Ostrý obraz vzniká až za sietnicou a na sietnici tým pádom vznik obraz neostrý. Pacient majúci hypermetropiu vidí zle do blízka, ale celkom dobre do diaľky.

charakteristické príznaky : únava očí a bolesti hlavy, ťažkosti sa vyskytujú najmä večer a po vykonanej práci

korekcia : na korekciu ďalekozrakosti sa používajú plusové okuliarové šošovky - spojky


Astigmatizmus

Pacient majúci astigmatizmus nevidí ostro nielen do blízka, ale aj do diaľky. Astigmatizmus spôsobuje skreslovanie obrazu pred očami a môže byť kombinovaný aj s ďalšími chybami videnia ako sú napr. myopia alebo hypermetropia. Príčinou tejto zrakovej chyby býva najčastejšie chybné zakrivenie rohovky.

charakteristické príznaky : zamieňanie navzájom si podobných znakov napr. písmena H,M,N alebo číslice 0 a 8, únava očí a bolesti hlavy

korekcia : na korekciu astigmatizmu sa používajú tórické (cylindrické) okuliarové šošovky, ktorých zakrivenie kompenzuje nerovnaké zakrivenie rohovky. preto dioptrická hodnota týchto šošoviek nie je po celej ich ploche rovnaká

 

Slabozrakosť / Presbyopia

Presbyopia prichádza takmer u všetkých ľudí po 40.roku života. Šošovka začína strácať svoju pružnosť, klesá jej schopnosť zakriviť alebo oploštiť. Z toho vyplýva stále zhoršujúce sa videnie do blízka.

charakteristické príznaky : vystierate ruky ďalej od seba, aby ste si mohli prečítať noviny alebo časopis, videnie do blízka je rozmazané, vyhľadávate stále viac svetla na čítanie, varenie, manipuláciu s drobnými predmetmi

korekcia : existuje niekoľko možností korekcie presbyopie, výber závisí od vašich osobných potrieb a aktivít (čitanie, práca s PC, pozeranie TV...), najideálnejšie šošovky na korekciu presbyopie sú progresívne, tzv.multifokálne šošovky vďaka ktorým uvidíte nielen ostro do diaľky ale aj najmenšie detaily do blízka, medzi ďalšie možnosti korekcie patria jednoohniskové šošovky (na jednu vzdialenosť), šošovky na strednú vzdialenosť alebo bifokálne šošovky, ktorými uvidíte ostro do blízka a do diaľky, avšak narozdiel od multifokálnych šošoviek budete mať problém pri pozeraní do strednej vzdialenosti

 
Naše predajne

Nájdete nás na adrese:

Juraja Fándlyho 10
010 01 Žilina
(bývalá Pošta 5)

0949 762 596

Dom služieb, Vlčince II

ZRUŠENÁ


optika@optikanova.sk

kontaktný formulár

Partneri